IPC

Wat is IPC?
Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarbij het verbeteren van leren op school centraal staat. Kinderen leren het beste als ze actief zijn, plezier hebben en het juiste aangereikt krijgen.
IPC (website) helpt de school en de leerkracht hierbij. Het curriculum wordt up-to-date gehouden, waarbij er steeds oog is voor de laatste stand van zaken in de wetenschap. Kinderen hebben in elke fase van hun ontwikkeling andere behoeftes. Dat vraagt om onderwijs dat daarop aansluit.

Great Learning Nederland
IPC wordt aangeboden door Great Learning Nederland (website). Great Learning is een onderwijsorganisatie met een doorgaande leerlijn van 2,5 tot en met 15 jaar. Ze bieden verschillende producten en diensten aan, waarbij alles draait om het leren op scholen te verbeteren. Wereldwijd wordt er in 90 landen met IPC geleerd.

Units
Het IPC-curriculum werkt met thema’s die we units noemen. Van Missie naar Mars tot Circus en van Regenwoud tot Voortrekkers van verandering. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen om kinderen enthousiast en betrokken te maken.
Elke unit sluit aan op de emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind en is zo opgebouwd dat de focus op het leerproces ligt. Het IPC-curriculum wordt met regelmaat geüpdatet met oog voor actualiteit en de laatste stand van zaken in de wetenschap.

IPC in de praktijk
Hoe werkt een IPC-unit in de praktijk? We nemen als voorbeeld de unit ‘Chocolade’. Bij het vak kunstzinnige vorming ontwerpen de kinderen een verpakking.
Bij geschiedenis wordt chocolade in een historisch perspectief gezet en leggen we de verbanden met het heden. Uit welk werelddeel komt chocolade eigenlijk? En hoe hebben we chocolade ontdekt?
Bij het vak natuur staat voedsel als brandstof centraal. Is chocolade eigenlijk gezond? En bij aardrijkskunde worden kinderen uitgenodigd om te onderzoeken waar op aarde cacaobomen groeien.
Een IPC-unit is een overkoepelend thema waarin alle zaak- en creatieve vakken aan bod komen. De vakken staan bij IPC niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden. Leerlingen leren verbanden zien tussen de vakken, nemen actiever deel aan het onderwijs en leren denken vanuit verschillende invalshoeken.

Vaste structuur
De units hebben een vaste structuur. Het Startpunt van een unit is een activiteit in de vorm van een spannende inleiding voor kinderen. Plezier en enthousiasme creëren voor het thema is hierbij het belangrijkste doel. Hoe meer indruk het startpunt maakt, hoe bereidwilliger leerlingen zijn om te leren tijdens de unit.
In sommige gevallen kan het interessant zijn om een ouder of verzorger als spreker te vragen, vanuit een bepaalde maatschappelijke rol of beroep.
Dan volgt de ‘kennisoogst’. Wat weten de kinderen al? Vaak meer dan je denkt. Er wordt onder meer gewerkt met mindmaps (visuele schema’s) die helpen kinderen in te zien wat ze al weten van een onderwerp.

Onderzoeken en verwerken
De aanwezige kennis wordt verder uitgebreid met andere relevante informatie. Eenmaal klaar zijn de kinderen voldoende uitgerust om op onderzoek uit te gaan en hun bevindingen te verwerken. De leerkracht is daarbij in de buurt om waar nodig te helpen.
Tijdens de Afsluiting sluiten we het thema af, waarbij de leeropbrengst gevierd wordt. De kinderen delen wat ze geleerd hebben en mogen daar trots op zijn. De invulling van de activiteit is aan de school, maar je kunt je voorstellen dat het ontzettend leuk is om het geleerde te delen met andere klassen, schoolpersoneel, ouders en verzorgers.
Kinderen worden zo bewuster van hun eigen leren en het beklijft beter. De Afsluiting is bovendien een belangrijk reflectiemoment dat vaak nieuwe inzichten en aha-momenten geeft.


Rol van de ouder(s) of verzorger(s)

Ouders of verzorgers worden vaak betrokken bij de start en afsluiting van een unit. Dat vinden we erg belangrijk. Bij elke unit is er een voorbeeldbrief waarin uitgelegd wordt wat kinderen gaan leren en op welke manier ouder(s) of verzorgers(s) thuis kunnen helpen.
De meest eenvoudige manier is elke dag vragen naar wat er geleerd is op school. Door je kind uit te dagen om te vertellen, stimuleer je om het geleerde nog beter en diepgaander te begrijpen.
Ook door eenvoudige ‘keukentafelgesprekken’ kunnen je kind al op weg helpen. Probeer eens door te vragen. Waar komen de producten en hun ingrediënten op tafel vandaan? Waar op de wereldkaart ligt dat?

Hoe IPC scholen ondersteunt
Scholen die met IPC starten volgen implementatietraject van minimaal twee jaar. De filosofie daarachter is er zeker van zijn dat kinderen op de best mogelijke manier leren met IPC. De school werkt daartoe samen met een IPC-trainer. De trainer begeleidt de school door middel van trainingen en coaching.

Onderdeel van een doorgaande leerlijn
Naast het implementatietraject bieden IPC en Great Learning Nederland trainingen, community-bijeenkomsten, opleidingen en professionaliseringstrajecten. IPC is zoals gezegd onderdeel van een doorgaande leerlijn. Voor de peuters en de kleuters is er IEYC (website). Voor de tieners is er Curriculum 10-14 (website) en IMYC (website).

Meer over IPC?
Wil je meer weten over IPC? Bezoek dan de IPC-website of volg ons op Facebook, Instagram of LinkedIn.

en verder

Taal en rekenen

De basisvaardigheden van rekenen, taal en lezen staan centraal. Hiervoor maken wij gebruik van de nieuwste lesmethodes waarmee onderwijs op maat wordt aangeboden. Kinderen maken hiervoor gebruik van tablets.

EarlyBird

Wij zijn een EarlyBird school. Alle kinderen krijgen lessen Engels van groep 1 t/m 8. Wij gebruiken hiervoor een methode en oefensoftware Words and Birds vanaf groep 5.

Snappet

Adaptief en dynamisch onderwijs voor de hele klas. Alle leerlingen hebben vanaf groep 4 een Chromebook. Daarop krijgen zij rekenen, taal en spelling volgens het explicite directe instructiemodel (EDI). Na de instructie maken de kinderen de verwerking op de tablet. De leerkracht volgt de resultaten live en kan kinderen meteen verder helpen.
Snappet past de leerstof aan, aan het niveau van het kind. Zo leert uw kind altijd op niveau.

Vanaf groep 3 hebben leerlingen een iPad voor het rekenen via Snappet.

Gezonde school

Alle kinderen krijgen les van een vakdocent voor bewegingsonderwijs. Daarnaast doen wij mee aan het programma van de gemeente Amsterdam: Jump In. Klik op "Gezonde school" voor meer informatie.

Leerlingenzorg

Op school coördineert de interne begeleider de ondersteuning om passend onderwijs mogelijk te maken. Wij werken nauw samen met het expertisecentrum van Innoord. Op school is ook een kinderoefentherapeut werkzaam namens Kind en Motoriek. Meer over passend onderwijs op onze school leest u in de schoolgids of in ons schoolondersteuningsplan.

Naschoolse activiteiten

Regelmatig worden er naschoolse activiteiten georganiseerd. Dit doen wij in samenwerking met Stichting Wijsneus. Zij bieden een aantal keer per jaar activiteiten aan. Elke dinsdag en donderdag zijn er schaaklessen, verzorgd door meester Sanne.

Oudersteunpunt: voor al uw vragen over passend onderwijs in Amsterdam-Diemen

Heeft u vragen over het onderwijs van uw kind? Stel deze vooral binnen onze school. Wilt u liever onafhankelijke informatie of advies? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen. Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:

  • de ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is
  • hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft
  • welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn
  • lastige situaties op school

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een appje sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.

Website:               www.oudersteunpunt020.nl
Website:               www.swvamsterdamdiemen.nl/voor-ouders
Telefoon:              020-3306320
WhatsApp:           06-16004600
E-mail:                  info@oudersteunpunt020.nl