IPC

 

 

 

en verder

Taal en rekenen

De basisvaardigheden van rekenen, taal en lezen staan centraal. Hiervoor maken wij gebruik van de nieuwste lesmethodes waarmee onderwijs op maat wordt aangeboden. Kinderen maken hiervoor gebruik van tablets.

EarlyBird

Wij zijn een EarlyBird school. Alle kinderen krijgen lessen Engels van groep 1 t/m 8. Wij gebruiken hiervoor een methode en oefensoftware Words and Birds vanaf groep 5.

Snappet

Adaptief en dynamisch onderwijs voor de hele klas. Alle leerlingen hebben in groep 4 een iPad en vanaf groep 5 een Chromebook. Daarop krijgen zij rekenen, taal en spelling volgens het explicite directe instructiemodel (EDI). Na de instructie maken de kinderen de verwerking op de tablet. De leerkracht volgt de resultaten live en kan kinderen meteen verder helpen.

Gezonde school

Alle kinderen krijgen les van een vakdocent voor bewegingsonderwijs. De kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. Daarnaast doen wij mee aan het programma van de gemeente Amsterdam: Jump In.

Leerlingenzorg

Op school coördineert de interne begeleider de ondersteuning om passend onderwijs mogelijk te maken. Wij werken nauw samen met het expertisecentrum van Innoord. Op school is ook een kinderoefentherapeut werkzaam namens Kind en Motoriek. Meer over passend onderwijs op onze school leest u in de schoolgids.

Naschoolse activiteiten

Regelmatig worden er naschoolse activiteiten georganiseerd. Dit doen wij in samenwerking met Stichting Wijsneus. Zij bieden een aantal keer per jaar activiteiten aan. Elke dinsdag en donderdag zijn er schaaklessen, verzorgd door meester Sanne.