Ouderportaal

Wij werken met het ouderportaal van Parnassys. Hier treft u:

– digitaal rapport
– uw gegevens en van uw kind
– de groep
– medische gegevens, welke door u zijn doorgegeven.
– notities van oudergesprekken
– digitaal rapport.

 

De communicatie verloopt via Parro. Hiervoor kunt u een app installeren of via de webbrowser benaderen.

In de app:
– plannen wij de oudergesprekken
– hebben wij een agenda
– is er 1-1 contact met de leerkracht
– geeft u de absenties door
– volgt u wat er in de klas gebeurt.

Parro Android
Parro Apple