Kind en motoriek

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze grijpen, kruipen, bouwen, hollen, schreeuwen, klimmen, voetballen en fietsen. Bewegen is van alle leeftijden, en behalve leuk en gezond vooral ook heel nuttig. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.

Sommige kinderen vinden bewegen soms lastig. Hierdoor durven ze minder snel mee te doen met leeftijdsgenootjes bij spelletjes als voetbal of klimmen. Het kan gebeuren dat deze kinderen sporten en bewegen steeds minder leuk gaan vinden. Ook komt het voor dat kinderen moeite hebben met netjes schrijven of tussen de lijntjes blijven bij het schrijven.

Om ervoor te zorgen dat deze kinderen weer plezier in het bewegen krijgen, of een netter handschrift ontwikkelen, kan een kinderoefentherapeut een handje helpen. Bij de kinderoefentherapie worden verschillende motorische vaardigheden geoefend. Denk aan grote vaardigheden als rennen, hinkelen, huppelen of evenwicht en kleine vaardigheden als knutselen of bijvoorbeeld schrijven. In verschillende spelvormen en/ of oefenvormen worden de vaardigheden getraind.

Jaskirt is werkzaam als kinderoefentherapeut bij Kind en Motoriek, en werkt op meerdere scholen in Amsterdam Noord. Jaskirt kan leerlingen , na een hulpvraag van de leerkracht, screenen en behandelen. Dit alles natuurlijk in samenwerking met de ouders/verzorgers. Voor vragen over de motoriek of het bewegen van uw kind kunt u bij haar terecht. Dit kan op school of u kunt via e-mail contact met haar opnemen: jaskirt@kindenmotoriek.nl

Voor meer informatie over oefentherapie, neem eens een kijkje op www.kindenmotoriek.nl