Januarinieuws

Beste ouders,


De start in het prachtige, nieuwe gebouw is wel heel anders gegaan dan we in gedachten hadden.Door de aangekondigde tweede lockdown in december moesten we in de vakantie aan de slag om de organisatie van de noodopvang vorm te geven. In de brief van de bestuurder van Innoord – die ik als bijlage meestuur –  kunt u lezen hoe de huidige gang van zaken is.  

Door de enorme toename heb ik ouders van kinderen, die de hele week gebruik maakten van de noodopvang al gevraagd een of twee dagen af te staan voor nieuwe leerlingen. Deze ouders hebben daar allemaal positief op gereageerd, waarvoor dank.

Bij deze vraag ik ook aan de ouders met een cruciaal beroep, waarvan de kinderen vier dagen per week van de noodopvang gebruik maken om tenminste een dag in te leveren, zodat er weer meer ruimte komt voor nieuwe leerlingen.

Ook Kleinlab en Ayla helpen mee met het opvangen van de kinderen. Gaat uw kind daar naar de naschoolse opvang ? Dan het vriendelijke verzoek om op hun aanbod in te gaan.

Ik heb weer enorm veel respect en waardering voor alle leerlingen, ouders én leerkrachten, die zich weer ongelofelijk inzetten om het onderwijs thuis zo goed mogelijk vorm te geven. Op Parro zijn er vele malen per week  berichten van de groepsleerkrachten met dagtaken, aanmoedigingen en leuke resultaten van de opdrachten waar de kinderen thuis aan gewerkt hebben.

Omdat we nu niet voor 8 februari open gaan hebben we vanaf de groepen 3 rondleidingen georganiseerd voor de kinderen, die niet op de noodopvang zitten, zodat zij in ieder geval vast kennis kunnen maken met het schoolgebouw. De leerkrachten van de groepen 1/2 zullen daar in de eerste week na de lockdown  uitgebreid en in kleine stapjes aandacht aan besteden.

Kinderopvangorganisatie Tinteltuin en IKC-ontwikkelingDeze maand zijn we officieel gestart als IKC (integraal kind centrum). We hebben kennis gemaakt met de locatieleider Ellen Hemmelder en de nieuwe medewerkers van Tinteltuin. Inmiddels hebben we met Ellen wekelijkse overleggen. Ons streven is om op alle vlakken één organisatie te worden. De nieuwe website  www.ikc-overhoeks.nl is daar een mooi voorbeeld van. Met grote dank aan onze ICT-coördinator Frank Meulepas.

Nieuwe OKA  
We zijn blij dat we weer een nieuwe ouderkindadviseur hebben. Ze heet Lucinda Sedoc en in de bijlage stelt ze zich voor.

Agenda
Houd uw mail en Parro goed in de gaten. Ik zal u zo spoedig mogelijk berichten over de periode na de lockdown.
Tot slot nog een leuke tip: op omroepzeeland kunt u lezen hoe ouders elkaar zijn gaan helpen door samen een mini-school te starten.