Feesten en gebeurtenissen

Aandacht voor feesten en bijzondere gebeurtenissen op onze school

Op IKC Overhoeks staan we stil bij een aantal feestelijke en bijzondere gebeurtenissen in de loop van het schooljaar. Denk hierbij aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Suiker-/offerfeest, Koningsspelen etc. Hierbij horen ook een aantal gebeurtenissen uit het verleden of juist maatschappelijke ontwikkelingen die spelen in de huidige tijd. In de klassen wordt hieraan aandacht besteed op een manier die past bij de leeftijd van de kinderen. De betrokkenheid van ouders is erg prettig tijdens deze activiteiten.

 

Achtergrond

Als openbare school staat IKC Overhoeks open voor alle kinderen, ongeacht hun achtergrond die erg verschillend is. Kinderen leren op school respectvol om te gaan met mensen/kinderen die anders denken dan zijzelf. Dat bepaalt bijvoorbeeld de manier waarop wij als INNOORD-school omgaan met (van oorsprong religieuze) vieringen. We doen dat vanuit een onderwijskundige visie. Kerndoel 38 voor het Primair Onderwijs is daarbij een uitgangspunt:De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. Bij deze het vieren van feest en stilstaan bij bijzondere gebeurtenissen houden we zoveel mogelijk rekening met de achtergrond van onze leerlingen. 

 

‘Kinderen maken kennis met verschillende culturen en zienswijzen in onze samenleving en leren samen te leven door stil te staan bij bijzondere feesten en gebeurtenissen’.

 

Aandacht voor feesten en het stilstaan bij bijzondere gebeurtenissen hoort bij dagelijkse  ontwikkelingen en daarmee bij het pedagogisch klimaat op onze school. Onder andere in ons aanbod via IPC, KiVa of in klassengesprekken verdiepen we de levenservaringen van kinderen. Dit vormt een schakel tussen de school en de samenleving. De activiteiten hebben dus naast verstandelijke ook sociaal-emotionele doelstellingen, zoals betrokkenheid bij het onderwerp, het vergroten van zelfstandigheid en het wereldbeeld en het ontwikkelen van  (meer) begrip voor elkaars visie.

 

Verspreid over het jaar organiseren we vaste (thema) activiteiten. De momenten van stilstaan bij feesten en bijzondere gebeurtenissen vinden plaats in de loop van een schooljaar. Dat kan op vaste (kalender)dagen zijn, maar ook bijvoorbeeld op de momenten dat dit in een groep aan de orde komt. De activiteiten worden georganiseerd door teamleden en/of de betrokken klassenouders. Samen met de leerlingen maken we er iets bijzonders van.

Aandacht voor feesten en gebeurtenissen waarbij we stilstaan in de loop van het schooljaar

St. Maarten 

(alleen onderbouw)

De jongste kinderen (Early Years) zingen samen liedjes en de iets oudere kinderen (Milepost 1) maken een mooie lampion.

Sinterklaas

Een heerlijke feestelijke traditie! Vanaf groep vijf maken de kinderen surprises voor elkaar. Op of rond 5 december verwelkomen we de Sint op ons IKC.

Paarse Vrijdag

We besteden jaarlijks aandacht aan Paarse Vrijdag. Vanuit onze openbare identiteit vinden we het belangrijk om op deze dag 

gelijkheid, dat iedereen zichzelf mag zijn, centraal te stellen.

Kerst

In de laatste week van het jaar is er in de sfeervol aangeklede lokalen een kerstdiner. De datum hiervoor staat in de jaarlijkse schoolkalender.

Pasen

Een gezellig moment samen. ’s Morgens eten de kinderen met elkaar op school. 

Suikerfeest 

De Mileposts geven op een passende manier invulling aan dit feest. Dat doen ze in de periode voorafgaand aan de daadwerkelijke feestdag (elk jaar verschillend). 

Koningsdag

Ter gelegenheid van de verjaardag van de koning wordt een zogenoemde Koningsdag met ‘sportief karakter’ georganiseerd. 

Keti Koti (bovenbouw)

In de bovenbouwgroepen besteden we aandacht aan deze feestdag, waarbij de geschiedenis en ‘vandaag de dag’ samenkomen.

Afscheidsavond groep acht

Groep acht neemt  afscheid van de school met een optreden/voorstelling voor de ouders! De voorstelling wordt ook gegeven voor alle groepen van de school. 

Zomerfeest

Elk jaar vindt tegen de zomervakantie een groot feest plaats met tal van activiteiten waarbij ook ouders van harte welkom zijn.

Jarige kinderen

Elke verjaardag is een bijzonder moment waar we  uiteraard veel  vrolijke aandacht schenken aan de jarige. In de schoolgids staat meer informatie over het vieren van verjaardagen (traktaties ed.).

Verjaardagen van de leerkrachten

Er wordt één dag gekozen waarop de leerkrachten hun verjaardag vieren, met een verrassende activiteit. De Early Years doen dat jaarlijks op 5 oktober (World Teachers Day).

Je kan de inhoud van deze pagina niet kopiëren