Decembernieuws

Beste ouders,


De laatste weken van deze maand december zijn de meest turbulente geweest van het bijna 11-jarig bestaan van de school. Er waren vele gesprekken met de kinderopvangorganisatie Tinteltuin  om de  samenwerking voor in het nieuwe gebouw voor te bereiden. De leden van de werkgroep Nieuwbouw kwamen voor de laatste keer bij elkaar om de puntjes op de i te zetten. De officiële oplevering was op vrijdag 12 december waarbij de school de verantwoordelijkheid overnam van het bouwbedrijf.


Meubels, methoden boeken en andere spullen wilden we zoveel mogelijk laten hergebruiken:
– Martine, een ouder van school, is begonnen met allerlei meubels op Marktplaats te zetten.
– We organiseerden een garage sale, met dank aan de ouders Josine, Veronica,  Martine en Edwin. 
– Wat overbleef werd door de Kringloopwinkel opgehaald.
– Aan Ayla gaven we graag de kleuter karren en ander buitenspeelmateriaal.
– Ook hebben we zo’n twaalf dozen gebruikte methodeboeken aan Valerie, ouder van school, voor Suriname meegegeven. Volgens haar is de Prinses Amaliaschool in Paramaribo daar straks erg blij mee.


Uiteindelijk is 2020 als gevolg van de corona-crises een jaar geweest waarin bijna alles anders ging dan we gewend waren. De lockdown, onder andere met het opzetten van thuisonderwijs in maart had grote impact op ons allemaal. We hebben toen alle zeilen bijgezet en zijn de lessen online gaan organiseren. Een hele klus, zowel voor de leerkrachten als voor jullie als ouders thuis.We hebben dit kalenderjaar afgesloten met de verhuizing naar de Grasweg (nr. 3) waar een prachtig IKC (Integraal Kindcentrum) is neergezet. Leerkrachten, medewerkers van de bouw en de verhuizers hebben alles op alles gezet om de verhuizing te laten slagen. Leerkrachten hebben bijvoorbeeld met tweetallen in surveillance-dienst bij de verhuiswagen gestaan, omdat die anders niet voor de deur op de Grasweg mocht parkeren. En behalve het gebouw hebben we ook een geweldig schoolplein gekregen, mede ontworpen door Lorence van Dam in samenwerking met een aantal leerkrachten. Verder zijn we ook diep onder de indruk hoe de medewerkers van Tinteltuin in korte tijd hun ruimtes voor de baby’s, peuters en kinderen voor de buitenschoolse opvang gezellig hebben ingedeeld.We hebben met z’n allen – na ruim drie en een half jaar voorbereidingen – een prachtig resultaat behaald.


Door de tweede lockdown na de kerstvakantie moeten de leerlingen weer geduld opbrengen om dit mooie gebouw te kunnen betreden. We kunnen ons heel goed voorstellen dat ze daar van balen. Een gelukje voor ons is dat er nog wat werkzaamheden in de eerste helft in januari zijn en het gebouw daarna volledig af is. Ook Tinteltuin zal nog niet met de kinderopvang starten op de Grasweg. De feestelijke opening moeten we uitstellen, maar dat wordt zeker geen afstel. Samen met de wethouder zoeken we naar een nieuwe datum.


Als de berichtgeving onveranderd blijft, verwachten we alle leerlingen vanaf maandag maandag 18 januari 2021.
Tegen die tijd ontvangt u opnieuw bericht en stuur ik u een plattegrond met de loop- en fietsroutes en de plaats waar de leerkracht uw kind opwacht.

Ten aanzien van de noodopvang het volgende:
– Alle basisscholen verzorgen deze keer zelf de noodopvang. Ouders met cruciale beroepen, die binnen hun eigen netwerk geen opvang hebben kunnen regelen, mogen hier gebruik van maken. U kunt zich hiervoor opgeven door te reageren op deze mail. Het overzicht met de beroepen die volgens de overheid cruciaal zijn is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen.
– Voor sommige kinderen is het echt nodig dat ze deels nog onderwijs op school krijgen (onder schooltijd). Het gaat om kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben. School (leerkracht in samenwerking met de intern begeleider) bepaalt welke kinderen dit zijn en benadert de ouders.  
– Sommige andere basisscholen kiezen ervoor groep 8 fysiek onderwijs te geven. Wij hebben ervoor gekozen dit niet te doen. We denken dat we goed in staat zijn effectief online onderwijs te geven, ook voor de groep-8-leerlingen. De voorbereidingen voor de overstap naar het voortgezet onderwijs zijn al in volle gang en verlopen op schema. Marleen, de leerkracht zorgt voor voldoende contact via Meet.


Nog enkele aanwijzingen:
– De noodopvang op onze school start op dinsdag 5 januari 2021. 
– Wij zullen deze kinderen om 8.30 uur verwelkomen bij de ingang
– De kinderen zullen samen spelen en werken in lokaal 0.05 op de begane grond. 
– Iedere dag zijn er twee medewerkers beschikbaar om de leerlingen te begeleiden.
– De leerlingen volgen voornamelijk het online programma dat de groepsleerkracht ook voor de andere leerlingen klaarzet.
– De eindtijd van de noodopvang is 14.00 uur.


De MidwinterMokum-kerstactiviteiten kunnen zoveel mogelijk doorgaan. Houdt de website www.sterrenmakers.ml goed in de gaten voor de laatste stand van zaken. Daar komen eventuele wijzigingen in te staan.
De Kinderakademie biedt een mooi kunstprogramma van workshops van een halve dag. Op hun website staat het gehele aanbod: https://www.kinderakademie.nl/vakantie-2020-kinderen-jongeren-kunst-activiteiten/

Agenda begin 2+021:
– Maandag 4 januari – studiedag – alle leerlingen vrij
– Dinsdag 5 januari t/m vrijdag 15 januari – online onderwijs + noodopvang- 
Maandag 18 januari: de scholen gaan weer open
– Woensdag 20 januari – klassenouder bijeenkomst
– Dinsdag 26 januari – MR-vergadering
– Vrijdag 12 februari –  studiedag – alle leerlingen vrij
– Vrijdag 19 februari – Meesterlijke oudersdag: wordt uitgesteld ! Deze dag gewoon tot 14.00 uur school !

Ik wens iedereen veel gezondheid en gezelligheid voor 2021.Tot op de Grasweg.