IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen. IPC helpt de school en de leerkracht hierbij.

Het onderwijs

Taal en rekenen

De basisvaardigheden van rekenen, taal en lezen staan centraal. Hiervoor maken wij gebruik van de nieuwste lesmethodes waarmee onderwijs op maat wordt aangeboden. Kinderen maken hiervoor gebruik van tablets.

Snappet

Adaptief en dynamisch onderwijs voor de hele klas. Alle leerlingen hebben vanaf groep 4 een Chromebook. Daarop krijgen zij rekenen, taal en spelling volgens het explicite directe instructiemodel (EDI). Na de instructie maken de kinderen de verwerking op de tablet. De leerkracht volgt de resultaten live en kan kinderen meteen verder helpen.

Feesten en gebeurtenissen

Op IKC Overhoeks staan we stil bij een aantal feestelijke en bijzondere gebeurtenissen in de loop van het schooljaar. Denk hierbij aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Suiker-/offerfeest, Koningsspelen etc. Hierbij horen ook een aantal gebeurtenissen uit het verleden of juist maatschappelijke ontwikkelingen die spelen in de huidige tijd. In de klassen wordt hieraan aandacht besteed op een manier die past bij de leeftijd van de kinderen. De betrokkenheid van ouders is erg prettig tijdens deze activiteiten.

 

‘Kinderen maken kennis met verschillende culturen en zienswijzen in onze samenleving en leren samen te leven door stil te staan bij bijzondere feesten en gebeurtenissen’.

Communicatie

Parro

Wij gebruiken Parro als communicatiemiddel. In Parro volgt u de klas. U krijgt regelmatig updates van wat er in de klas gebeurt. Ook kunt u een bericht sturen naar de leerkracht en vice versa.
Daarnaast heeft parro ook een agenda. U ziet hier alle activiteiten, een gesprekplanner voor oudergesprekken en kunt u zich aanmelden als hulpouder bij een activiteit.

Tommy Tomato

Een gezonde warme lunch in de klas.

IKC Overhoeks is een TommyTomato school! Schrijf je in voor de TommyTomato lunch, die wekelijks op vrijdag wordt geleverd. Een week na inschrijving start je kind met de gezonde lunch!

Meer informatie & inschrijven 

En verder

Gezonde school

Alle kinderen krijgen les van een vakdocent voor bewegingsonderwijs. De kinderen krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. Daarnaast doen wij mee aan het programma van de gemeente Amsterdam: Jump In.

Leerlingenzorg

Op school coördineert de interne begeleider de ondersteuning om passend onderwijs mogelijk te maken. Wij werken nauw samen met het expertisecentrum van Innoord. Op school is ook een kinderoefentherapeut werkzaam namens Kind en Motoriek. Meer over passend onderwijs op onze school leest u in de schoolgids.

Naschoolse activiteiten

Regelmatig worden er naschoolse activiteiten georganiseerd. Dit doen wij in samenwerking met Stichting Wijsneus. Zij bieden een aantal keer per jaar activiteiten aan. Elke dinsdag en donderdag zijn er schaaklessen, verzorgd door meester Sanne.

Wat ons uniek maakt

Hierin onderscheiden wij ons:

IPC
100%
Beweegbox
100%
Engels aan alle kinderen
100%
Samenwerking met Tinteltuin
100%
Kiva
100%
Kinderen
groepen
medewerkers
IPC Thema's

Tinteltuin

TintelTuin gaat in het nieuwe IKC de kinderopvang verzorgen. Wij zijn vanaf het begin van de bouw betrokken en wij kijken nu uit naar het inrichten van de ruimtes, de samenwerking met het team van de basisschool en het verwelkomen van de kinderen en hun ouders na de kerstvakantie.

Onze missie luidt:

Waarom TintelTuin? Bij TintelTuin zorgen we goed voor je, je voelt je direct bij ons thuis en vertrouwt ons. Wij geloven in je, we waarderen je om wie je bent, om wat je wilt en kunt. Met onze leuke, spannende uitdagingen leer je en verleg je je grenzen. Daar groeit je zelfvertrouwen van en daar ben je trots op. Je groeit en leert bij TintelTuin. Spelenderwijs 

Wij zijn TintelTuin, we zijn er voor je. 

 

En we kunnen niet wachten om daar mee te beginnen op IKC Overhoeks! De inschrijving voor de opvang op IKC Overhoeks is al begonnen en de groepen stromen al aardig vol. Meer informatie over de openingstijden en het inschrijven vinden jullie via de website van TintelTuin:

''Op deze school hebben wij de allerleukste fieldtrips''

''Ik vind het fijn dat de meesters en juffen mij helpen bij het oplossen van problemen''

''Ik ben blij dat je snel vrienden kan maken op Overhoeks''

''Ik voel mij veilig en fijn op school''

Nieuwsgierig geworden?

Vraag een informatieochtend aan.

Laatste nieuws

Vanaf schooljaar 2023 – 2024 stoppen wij met het verzenden van nieuwsbrieven per e-mail. Vanaf dan versturen wij nieuws en informatie via de schoolpagina op Parro. 

Locatie

Locatie

Grasweg 3, 1031 HW Amsterdam

Telefoonnummer

020 630 47 70

Schooltijden

Ma - Vrij: 08.30 - 14.00 uur